Vi vægter sikkerheden meget højt i klubben. Der sker næsten styrt i hver eneste sæson; de fleste dog uden at nogen kommer nævneværdigt til skade. Men vi vil gøre alt for at risikoen er så lille som mulig. Det kræver imidlertid en indsats af alle!

For det første så skal alle bære hjelm. Du får ganske enkelt ikke lov til at køre med uden hjelm. For det andet skal alle køre med høj koncentration. Der kan snakkes, men der skal alligevel køres med høj koncentration! Både for din egen og for dine kammeraters skyld.
Dernæst er der en række tegn og kommandoer som vil blive brugt under træningen for at vi kan advare hinanden om farer og forhindringer:
Der bliver råbt "LINJE", hvis der er behov for at alle skal ind på én linje. Det gælder herefter om at alle i den yderste række hurtigst muligt kører ind bagved den de kører ved siden af. Det muliggøres ved at de forreste i inderste række sætter hastigheden lidt op og skaber huller til dem der skal flette ind. Samtidig sætter de yderste forreste også hastigheden lidt op – og man kører ind bag sidemanden. Det trænes af og til.
Hvis der kommer modkørende som har betydning råbes der "FORFRA"; på samme måde råbes der "BAGFRA" hvis en bil eller andet skal forbi på ydersiden. Der er dermed ekstra krav til dem der kører forrest og dem der kører bagest. Er der hul eller huller i vejen råbes "HUL" af de forreste eller der peges blot med hånden ned til den side, hvor hullet er.
Skal man uden om en forhindring, f.eks. en bil der er parkeret lidt ude på vejbanen, så råbes "SE OP HØJRE" eller der viftes blot med højre hånd bag om ryggen.
Alle kommandoer sendes videre ned gennem feltet ofte før man selv når at se, hvad det egentlig er som er faren.
Er der behov for at stoppe, rækkes en hånd i vejret og der råbes "STOPPER". Den der opdager en fare først er ansvarlig for at advare først.
Retningsangivelser sker ved at råbe "HØJRE", "VENSTRE" eller "LIGE OVER/LIGE IGENNEM". Kaptajnen kommer med det første råb; dem der kører forrest viser med armen at de har hørt og forstået den nye retning. Det er meget vigtigt – ellers ved kaptajnen ikke at det er forstået.
I øvrigt – begræns råb så meget som muligt i tæt bebyggede områder og bruger arme og hænder til at give tegn med i stedet for; beboerne er helt sikkert trætte af at høre på os...

Til slut nogle gode råd der også er med til at forbedre sikkerheden: