Kaptajns rollen

 

Fomål : Dette dokument beskriver rolle og ansvar for Kaptajner ved Næstved Cykel Motion, herefter benævnt NCM.

Læsevejledning:

Dokumentet er udfærdiget således at en kaptajns rolle og ansvar er beskrevet i følgende afsnit:

Generelt:

Hos NCM er samtlige rammer for Kaptajns virke reguleret af Kaptajn udvalget, som modtager de overordnede rammer fra NCMs bestyrelse.

NCM tilstræber at kaptajner har gennemført et kaptajnskursus enten afholdt af klubben eller en af de organisationer vi er medlem af. Hvis det afholdes internt, har kursuslederne modtaget enten DGI eller DCU uddannelse på dette område.

Ved afvikling af ugentlige træningspas, skal der så vidt muligt være en kaptajn pr. hold som står for forberedelse, gennemførelse og evaluering, se endvidere nedennævnte afsnit.

Der kan til tider være tale om at en eller flere hold, hvor der er to kaptajner til opgaven, i så fald vil den ene være kaptajn (med den endelige afgørelse/beføjelse) og den anden kaptajn vil fungere som løjtnant. I forhold til fordeling af opgaver mellem to kaptajner, se afsnit gennemførsel.

Forberedelse:

En kaptajn skal forud for et træningspas forberede den aktuelle rute for det pågældende hold. I denne forberedelse, skal der tages højde for følgende:

Note : Mange NCM kaptajner har så stor erfaring/viden at ovennævnte er ovennævnte forhold sider på ”rygraden”

Gennemførelse:

Nye såvel som eksisterende medlemmer af NCM identificer ofte klubben ved de respektive kaptajners virke  og ageren, derfor er følgende retningslinjer i forhold til kaptajn virke besluttet:

Evaluering/opsamling:

Hastighed:

Det er kaptajnens opgave at sørge for en fornuftig hastighed til holdet. Hastigheden og træningsformen tilpasses dem der er med på den pågældende træning/hold, så alle har en god oplevelse. Hastigheden vil være forskellig over sæsonen i forhold til formen og dem der er med (laveste fællesnævner) og den træningsform der tilbydes samt vind, vejr og rute.

 

Nedennævnte hastigheder er udelukkende vejledende for at kunne indplacere nye medlemmer med det hold der bedst passer til dem og samtidigt skal et nyt medlem kunne køre alene på en længere rundstrækning i Danmark:

Hold 1: kører gennemsnitligt 32 – 34 km/t

Hold 2: kører gennemsnitligt 29 – 32 km/t

Hold 3: kører gennemsnitligt 27 – 29 km/t

Hold 4: kører gennemsnitligt 24 – 27 km/t

Hold 5: kører gennemsnitligt < 23 km/t

 

Distance:

Længden varierer over året i forhold til mødetidspunkt. Vigtigere er den udstrækning i tid en træning varer. På hverdagsaftener vil det ca. være 2 timer mens det søn- og helligdage vil være mellem 3 og 4 timer med mindre andet aftales på holdet før start.

Det giver distancer nogenlunde som følger:

Hold 5: 40 - 55

Hold 4: 50 - 60

Hold 3: 50 - 60

Hold 2: 55 - 65

Hold 1: 60 - 70

 

Se også Køreformer og Sikkerhed.